Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Call centrer 

Software products


DU TOAN - QUYET TOAN - DAU THAU 6.73; PHẦN MỀM DỰ TOÁN ĐẤU THẦU 2023

Phần mềm dự toán đấu thầu DTBK2023; Phan mem du toan dau thau phien ban 6.73

Phần mềm d toán đấu thầu phiên bản 6.73 KCS 24/09/2023: Đã được cập nhật theo Nghị định 10 và 15/2021/NĐ-CP; Thông tư 11,12,13/2021/TT-BXD của Bộ Xây Dựng. Cho phép ghi chú và tính toán hồi qui để xác định các chí phí trong tổng dự toán, tổng mức đầu tư...

Download DTBK2023P & S bản Full 6.73

Download DTBK2021E bản giới hạn 6.56

Download DTBK2021B bản miễn phí 6.56

Lưu ý cài đặt DTBK2021 trên win 7, 8 , 10

Các Video hướng dẫn sdụng phần mềm DTBK2023

Tính năng mới của phần mềm:

1. Lập tổng mức đầu tư, tổng dtoán, dự toán, giá thầu xây dựng... theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 và NĐ 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ; Thông tư 11/2021/TT-BXD; 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Phân tích trực tiếp giá nhân công và giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng...

2. Chuyển hồ sơ sang bảng tính Excel đã có đầy đủ công thức tính đơn giá tổng hợp, suất đầu tư tổng hợp phục vụ cho các hồ sơ đấu thầu theo đơn giá tổng hợp và suất đầu tư. Các phiên bản trước, tính năng này chỉ có trong phần mềm mà chưa có trong bảng tính Excel.

3. Chuyển hồ sơ từ Excel vào phần mềm vẫn giữ nguyên các công thức gốc, đặc biệt các công thức triển khai cấp phối, công thức tính khối lượng v.v…các phiên bản trước chỉ nhận được kết quả từ các công thức trên.

4. Bảng cước được bổ sung thêm các phương án tính cước linh hoạt bao gồm cách tính cước có nội suy và không nội suy giá cước; cách tra cước tự động theo tổng cự ly và cách tra cước tự động theo cự ly lẻ; cách tính cước theo phương án nhân giá cước với cự ly lẻ hoặc không v.v…

5. Thêm hàm minvc cho phép khai báo nhiều phương án vận chuyển khác nhau. Máy sẽ tự động tìm ra phương án có giá cước nhỏ nhất và đưa vào tính toán.

6. Thêm hàm minvl cho phép khai báo nhiều phương án mua vật liệu và phương thức vận chuyển khác nhau. Máy sẽ tự động tìm ra phương án có giá vật liệu đến chân công trình nhỏ nhất và đưa vào tính toán.

7. Cho phép nạp giá vật liệu theo hai cách: một là gộp chung vào bảng cước và hai là nạp giá vật liệu tách biệt. Máy nhận cả hai cách thức trên đồng thời.

8. Các hệ số chi phí chung NC, chi phí nhà tạm… trong bảng tổng hợp chi phí xây lắp và các hệ số chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn… trong bảng tổng hợp dự toán đã có thêm chức năng tra tự động.

9. Thêm các form tổng hợp chi phí xây lắp và tổng hợp dự toán mới theo các thông tư hiện hành.

10. File hướng dẫn đã được cập nhật mới phù hợp với DTBK2020 phiên bản 6.5.

11. Thêm phương pháp tính bù giá chênh lệch nhiên liệu và nhân công vào giá ca máy của các địa phương đã công bố.

12. Thêm liên kết phân tích giá vữa từ bảng giá vật liệu với bảng phân tích đơn giá. (Trong phần mềm và bảng tính Excel)'.

13. Thêm liên kết phân tích giá cước từ bảng cước vận chuyển với bảng phân tích đơn giá. (Trong phần mềm và bảng tính Excel).

14. Thêm cột VAT trong bảng cước vận chuyển, bảo toàn giá cước và giá vật liệu của các hồ sơ khi cập nhật cấu trúc dữ liệu mới.

15. Thêm bộ lọc các công tác có phân tích giá cước để in ra máy, loại bỏ các công việc không tính giá cước, (hoàn toàn tự động).

16. Thêm bộ nhận dạng ký tự số trong quá trình chuyển hồ sơ qua Excel. Đảm bảo các liên kết được hoạt động đúng và giá trị phân tích trên phần mềm hoàn toàn khớp với giá trị phân tích trên Excel. Không còn bị sai lệch như các phiên bản trước đây.

17. Thêm chức năng tìm kiếm và bộ lọc đa chức năng theo cụm từ khóa giúp cho việc tra cứu định mức và đơn giá nhanh hơn. Chức năng này có bộ lọc tương tự Google.

18. Thêm trường ghi chú và tính năng tính toán hồi qui để xác định các chi phí như: Chi phí kiểm toán độc lập, chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán...

19. Tạo sẵn các liên kết tra định mức chi phí tư vấn, chi phí khác trong bảng tổng hợp kinh phí xây lắp, tổng dự toán, tổng mức đầu tư.

Cơ sở dữ liệu của phần mềm đã được cập nhật theo Nghị định mới của Chính Phủ và các thông tư của Bộ Xây Dựng:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 và 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng;

2. Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

4.Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

5. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công;

6. Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công;

7. Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiển và tin tưởng sử dụng sản phẩm phần mềm bản quyền của tác giả và Công ty CNPM Tiến Minh.

Chúc các bạn thành công!


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com

Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699.KIEM TRA DU TOAN - DAU THAU; PHẦN MỀM KIỂM TRA DỰ TOÁN ĐẤU THẦU XD

KIEM TRA DU TOAN - DAU THAU; PHẦN MỀM KIỂM TRA DỰ TOÁN ĐẤU THẦU XD

KTXDCB chạy ổn định trên h điều hành Window XP, Win7, Win8  32 và 64 bit.

Download phần mềm KTXDCB

Cài đặt DTBK & KTXDCB trên Win7,Win8

KTXDCB là một sản phẩm mới của Tiến Minh đã được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ dự toán, thanh quyết toán và đấu thầu trong xây dựng của các cơ quan, ban ngành như Thanh tra, Kiểm toán, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc… Quí khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, chuyển giao, hướng dẫn và đào tạo theo yêu cầu với chi phí hợp lý nhất.

KTXDCB đã được phát triển nhờ nguồn kinh phí từ Chương trình POSCIS. Chương trình KTXDCB đã được chuyển giao cho 28 đơn vị và Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2013-2014. KTXDCB đã được áp dụng và mang lại hiệu quả cao cho các đơn vị. Phần mềm này cũng được giới thiệu điển hình trong Chương trình POSCIS và nhận được sự quan tâm của rất nhiều đơn vị.

Bằng các kỹ thuật nghiệp vụ, các chuyên viên đã ứng dụng KTXDCB để phát hiện nhanh những sai sót và nhầm lẫn trong các hồ sơ dự toán, thanh quyết toán và đấu thầu xây dựng. Đặc biệt những hồ sơ được lập thủ công hoặc bằng phần mềm ít tin cậy bị sai sót rất nhiều. Qua đó cũng khuyến cáo khách hàng nên dùng phần mềm bản quyền tin cậy ngay từ khi lập các hồ sơ dự toán, thanh quyết toán và đấu thầu để giảm sai sót và rủi ro trong công tác quản lý sau này.

Để biết thêm thông tin, quí khách vui lòng tải tài liệu giới thiệu phần mềm này tại mục: <Download tài liệu phần mềm KTXDCB>

Chúc quí khách thành công.


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com

Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699.

Xem tiếp...

DU TOAN - DAU THAU ANH VIET; DỰ TOÁN ĐẤU THẦU SONG NGỮ ANH-VIỆT

DU TOAN - DAU THAU ANH VIET; DỰ TOÁN ĐẤU THẦU SONG NGỮ ANH-VIỆT

DTAV2014 chạy ổn định trên h điều hành Window XP, Win7,

Win8  32 và 64 bit. Phiên bản 4.56 biên dịch ngày 11/12/2014

Download DTAV2014 phiên bản 4.56

Download bản Beta v dùng thử

DTAV2014 là phiên bản song ngAnh - Việt được thiết kế để phục vcông tác lập hsơ đấu thầu bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Vgiao diện tương tnhư phiên bản DTBK5.23. Song trên memu lựa chọn được thiết kế bsung các lựa chọn tiếng Anh và tiếng Việt. Cho phép bạn lập các hồ sơ đấu thầu bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt  một cách khá dễ dàng. Với cơ s dữ liệu có sẵn đã giúp bạn hoàn thành phần lớn công việc mà không đòi hỏi bạn phải là người thành thạo tiếng Anh. Bạn có thể tải bản Beta về dùng thử sẽ thấy nhiều điều thú vị.

Cảm ơn quí khách đã đóng góp ý kiển và sử dụng sản phẩm phần mềm của TMS.

Chúc quí khách thành công.


Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: Tienminhsoft@gmail.com

Điện thoại: 0236.3822111; 3899565; 0973.779988; Fax: 0236.3886699.

Xem tiếp...

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU DẦM, GIÀN, VÒM, TREO VÀ CẦU DÂY VĂNG

PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU DẦM, GIÀN, VÒM, TREO VÀ CẦU DÂY VĂNG

TMS_KCX là phần mềm phân tích tĩnh và động kết cấu cầu nói chung, cầu treo và cầu dây văng nói riêng theo mô hình tuyến tính và phi tuyến hình học. TMS_KCX được xây dựng và phát triển trên nền tảng các sản phẩm phần mềm KC01, KC02, KC03, KC04, KC05 đã được tác giả Nguyễn Xuân Toản thực hiện từ những năm 1991 đến nay. TMS_KCX được xây dựng trên cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn và các phương pháp biến phân. Các bài toán phi tuyến và bài toán động lực học còn sử dụng một số thuật toán lặp và giải bằng phương pháp số, phương pháp lịch sử thời gian.

Xem tiếp...
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com