Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Call centrer 

News...


TRAO ĐỔI, TẬP HUẤN PHẦN MỀM DỰ TOÁN - QUYẾT TOÁN - ĐẤU THẦU THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/ND-CP TẠI QUẢNG NGÃI

Xem tiếp...

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DỰ TOÁN - ĐẤU THẦU - QUYẾT TOÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/ND-CP VÀ ÁP DỤNG TCVN 11823:2017 TẠI QUẢNG NAM

Xem tiếp...

TRIỂN KHAI PHAN MEM DU TOAN - QUYET TOAN - DAU THAU THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2019/ND-CP VÀ CÁC THÔNG TƯ CỦA BXD TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Xem tiếp...

CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỚI BAN HÀNH NĂM 2011-2012

Xem tiếp...

CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỚI BAN HÀNH NĂM 2010

Xem tiếp...

CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỚI BAN HÀNH NĂM 2009

Xem tiếp...

MỐI QUAN HỆ KHCN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

Xem tiếp...

CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2006-2008

Xem tiếp...
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com