Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Call centrer 

Download


BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY THEO THÔNG TƯ 13/2021 (01-40)

 

TT

Các bảng giá nhân công & ca máy theo TT mới

Tải dữ liệu

1

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

Hà Nội
Download

2

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 27/08/2020 của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng
Download

3

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh.

TP.Hồ Chí Minh
Download

4

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 292/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang
Download

5

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh
Download

6

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Bến Tre.

Bến Tre
Download

7

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 6537/UBND-KT ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định.

Bình Định
Download

8

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3388/QĐ-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Bình Dương
Download

9

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Bình Phước
Download

10

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 255/QĐ-SXD ngày 08/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận
Download

11

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 &Văn bản số 2832/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Cà Mau
Download

12

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của UBND Thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ
Download

13

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng
Download

14

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Công văn số 2473/SXD-KTVLXD ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Đăk Lăk.

Đăk Lăk
Download

15

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1969/SXD-KT&QLHĐXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông.

Đăk Nông
Download

16

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2079/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Điện Biên
Download

17

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai
Download

18

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 302/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp
Download

19

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

Gia Lai
Download

20

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

Hà Giang
Download

21

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11/10/2021 của Sở XD tỉnh Hà Tĩnh Kèm Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 chuyển đổi sang theo cách phân nhóm của TT13.

Hà Tĩnh
Download

22

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Công văn số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.

Hải Dương
Download

23

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 4675/SXD-KTVL ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng TP.Hải Phòng.

Hải Phòng
Download

24

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang
Download

25

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 3813/HD-SXD ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình
Download

26

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế
Download

27

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 05/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên
Download

28

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang
Download

29

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1717/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Kon Tum
Download

30

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 88/QĐ-SXD ngày 18/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu.

Lai Châu
Download

31

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng
Download

32

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1783/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn
Download

33

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 617/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Long An
Download

34

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 2779/HD-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình
Download

35

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận
Download

36

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2059/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ
Download

37

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Phú Yên
Download

38

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2436/QĐ-SXD ngày 06/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình
Download

39

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 210 /QĐ-SXD ngày 21/12/2021 của SXD tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam
Download

40

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi
Download

 BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY THEO THÔNG TƯ 13/2021 (41-63)

 

TT

Các bảng giá nhân công & ca máy theo TT mới

Tải dữ liệu

41

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị
Download

42

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng
Download

43

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 2226/SXD-KTHT ngày 19/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Sơn La
Download

44

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2251/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình.

Thái Bình
Download

45

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 15312/UBND-CN ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, kèm Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa
Download

46

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 220/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang.

Tiền Giang
Download

47

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 148/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh
Download

48

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/09/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang
Download

49

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 3795/SXD-KTVLXD ngày 05/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc
Download

50

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu
Download

51

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2405/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Yên Bái
Download

 BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY THEO THÔNG TƯ 15/2021

Xem tiếp...

DOWNLOAD CÁC ĐỊNH MỨC CHUYÊN NGÀNH MỚI CẬP NHẬT...

Các định mức chuyên ngành Bưu chính viễn thông, Điện công nghiệp, Thủy Điện, Thủy Công, Xăng dầu... luôn luôn được cập nhật mới trên trang này. Bạn có thể Download về máy cá nhân để cài đặt và sử dụng.

Chú ý 1: Khi download bạn không chọn nút SAVEbấm vào nút BROWSE, sau đó chọn thư mục C:/TMS_DTBK/download để sao lưu dữ liệu và chọn

Chú ý 2: Khi cài đặt định mức hoặc đơn giá, bạn chọn mục "Cài đặt đơn giá tải từ Website TienMinh"  trên menu "Hướng dẫn" của chương trình DTBK, một hộp thoại hiện lên, bạn chọn file định mức hoặc đơn giá tương ứng mà bạn mới tải về rồi bấm chuột vào nút "Open", máy sẽ cài đặt vào chương trình.

Xem tiếp...

DOWNLOAD ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CÁC TỈNH THÀNH (01-40)

Chú ý 1: Sau khi cài đặt DTBK2008 bạn nên download định mức, đơn giá tương ứng dưới đây về thư mục C:/TMS_DTBK/download và sử dụng chức năng  trên menu của chương trình DTBK2008 để cài đặt đơn giá vào chương trình. Các đơn giá và định mức mới được KCS và cập nhật bổ sung vào tháng 10/2008.

Chú ý 2: Khi download bạn không chọn nút SAVEbấm vào nút BROWSE, sau đó chọn thư mục C:/TMS_DTBK/download để sao lưu dữ liệu và chọn

Chú ý 3: Khi cài đặt định mức hoặc đơn giá, bạn chọn mục "Cài đặt đơn giá tải từ Website TienMinh"  trên menu "Hướng dẫn" của chương trình DTBK2008, một hộp thoại hiện lên, bạn chọn file định mức hoặc đơn giá tương ứng mà bạn mới tải về rồi bấm chuột vào nút "Open", máy sẽ cài đặt vào chương trình.

Xem tiếp...

DOWNLOAD ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ CÁC TỈNH THÀNH (41-64)

Bạn có thể Download định mức, đơn giá của các tỉnh thành tiếp theo và Download bản hướng dẫn sử dụng  hsơ đấu thầu>, <Lập hsơ dự toán phân tích đơn giá>, <Lập hsơ dự toán bù chênh lệch>, ... về máy để xem. Các huớng dẫn dạng phim có thuyết minh nên rất dễ hiểu.

Chú ý 1: Khi download bạn không chọn nút SAVEbấm vào nút BROWSE, sau đó chọn thư mục C:/TMS_DTBK/download để sao lưu dữ liệu và chọn

Chú ý 2: Khi cài đặt định mức hoặc đơn giá, bạn chọn mục "Cài đặt đơn giá tải từ Website TienMinh"  trên menu "Hướng dẫn" của chương trình DTBK, một hộp thoại hiện lên, bạn chọn file định mức hoặc đơn giá tương ứng mà bạn mới tải về rồi bấm chuột vào nút "Open", máy sẽ cài đặt vào chương trình.

Xem tiếp...
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com