Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft http://tienminh.vn

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY THEO THÔNG TƯ 13/2021 (01-40)
16/11/2021

 

TT

Các bảng giá nhân công & ca máy theo TT mới

Tải dữ liệu

1

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1408/UBND-KT ngày 20/04/2020 của UBND Thành phố Hà Nội.

Hà Nội
Download

2

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 27/08/2020 của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng
Download

3

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh.

TP.Hồ Chí Minh
Download

4

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 292/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang
Download

5

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh
Download

6

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Bến Tre.

Bến Tre
Download

7

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 6537/UBND-KT ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Bình Định.

Bình Định
Download

8

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3388/QĐ-SXD ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Bình Dương
Download

9

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2932/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước.

Bình Phước
Download

10

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 255/QĐ-SXD ngày 08/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận
Download

11

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 &Văn bản số 2832/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Cà Mau
Download

12

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 17/08/2021 của UBND Thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ
Download

13

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng
Download

14

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Công văn số 2473/SXD-KTVLXD ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Đăk Lăk.

Đăk Lăk
Download

15

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 1969/SXD-KT&QLHĐXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông.

Đăk Nông
Download

16

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2079/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Điện Biên
Download

17

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai
Download

18

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 302/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp
Download

19

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 40/SXD-QLXD ngày 10/01/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

Gia Lai
Download

20

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 26/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

Hà Giang
Download

21

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11/10/2021 của Sở XD tỉnh Hà Tĩnh Kèm Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 03/08/2020 chuyển đổi sang theo cách phân nhóm của TT13.

Hà Tĩnh
Download

22

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Công văn số 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.

Hải Dương
Download

23

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 4675/SXD-KTVL ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng TP.Hải Phòng.

Hải Phòng
Download

24

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 93/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang
Download

25

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 3813/HD-SXD ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình
Download

26

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế
Download

27

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 05/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên
Download

28

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang
Download

29

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1717/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Kon Tum
Download

30

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 88/QĐ-SXD ngày 18/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu.

Lai Châu
Download

31

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 11/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng
Download

32

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1783/SXD-QLXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Lạng Sơn
Download

33

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 617/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Long An
Download

34

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 2779/HD-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình
Download

35

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận.

Ninh Thuận
Download

36

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2059/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ
Download

37

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Phú Yên
Download

38

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2436/QĐ-SXD ngày 06/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

Quảng Bình
Download

39

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 210 /QĐ-SXD ngày 21/12/2021 của SXD tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam
Download

40

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi
Download

 
URL của bản tin này::http://tienminh.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=70

© Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft contact: nguyenxuantoan2007@gmail.com