Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft http://tienminh.vn

BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY THEO THÔNG TƯ 13/2021 (41-63)
14/11/2009

 

TT

Các bảng giá nhân công & ca máy theo TT mới

Tải dữ liệu

41

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị
Download

42

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng
Download

43

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 2226/SXD-KTHT ngày 19/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.

Sơn La
Download

44

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2251/SXD-KT&VLXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình.

Thái Bình
Download

45

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 15312/UBND-CN ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, kèm Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa
Download

46

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 220/QĐ-SXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang.

Tiền Giang
Download

47

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 148/QĐ-SXD ngày 12/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh
Download

48

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 1940/SXD-KTBĐS ngày 17/09/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang
Download

49

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Văn bản số 3795/SXD-KTVLXD ngày 05/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc
Download

50

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu
Download

51

- Cập nhật theo Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 & Quyết định số 2405/QĐ-SXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Yên Bái
Download

 
URL của bản tin này::http://tienminh.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=57

© Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft contact: nguyenxuantoan2007@gmail.com