Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft http://tienminh.vn

CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỚI BAN HÀNH NĂM 2009
08/03/2008


 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BXÂY DỰNG S23/2010/TT-BXD NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2010

VỀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ.

DOWNLOAD QUYẾT ĐỊNH

CỦA BXÂY DỰNG S1129/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2010

VỀ HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VMẶT BẰNG GIÁ

TẠI THỜI ĐIỂM BÀN GIAO ĐƯA VÀO KHAI THÁC SDỤNG

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BXÂY DỰNG S17/2010/TT-BXD NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010

VỀ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ TH

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BXÂY DỰNG S 08/2010/TT-BXD NGÀY 29 THÁNG 07 NĂM 2010

VỀ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

DOWNLOAD NGHỊ ĐỊNH

CỦA BXÂY DỰNG S04/2010/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2010

VỀ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BXÂY DỰNG S06/2010/TT-BXD NGÀY 26 THÁNG 05 NĂM 2010

VỀ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

DOWNLOAD CÔNG VĂN

CỦA BXÂY DỰNG S920/BXD-KTXD NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2010

VỀ HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DTOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI T01/01/2010

DOWNLOAD NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHS28/2010/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2010

VỀ QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BKHOẠCH VẦ ĐẦU TƯ S06/2010/TT-BKH NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2010

VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HSƠ MỜI THẦU DỊCH VTƯ VẤN

DOWNLOAD NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHS11/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2010

QUY ĐỊNH V QUẢN LÝ VÀ BẢO VKẾT CẤU HTẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BURL của bản tin này::http://tienminh.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=33

© Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft contact: nguyenxuantoan2007@gmail.com