Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Call centrer 
BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG & CA MÁY THEO THÔNG TƯ 15/2021

 

TT

Các bảng giá nhân công & ca máy theo TT mới

Tải dữ liệu

1

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 52/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 615/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 21/12/2020 & Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bắc Ninh
Download

2

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 6632/QĐ-SXD ngày 02/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

- Bảng giá ca máy theo thông báo giá số 168/TB-TC-XD ngày 10/09/2020 của Liên STC-XD và QĐ số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của BCT.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Định
Download

3

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định.

- Bảng giá ca máy theo thông báo giá số 168/TB-TC-XD ngày 10/09/2020 của Liên STC-XD và QĐ số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của BCT.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Định
Download

4

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 588/SXD-QLXD&HTKT ngày 11/03/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 62/QĐ-SXD Bình Thuận ngày 19/03/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Thuận
Download

5

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 514/SXD-QLXD&HTKT ngày 03/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 62/QĐ-SXD Bình Thuận ngày 19/03/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Bình Thuận
Download

6

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết địnhsố 146/SXD-QLXD&HTKT ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng ngày 09/10/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Cao Bằng
Download

7

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 1837/SXD-KT&QLHĐXD ngày 13/10/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông.

- Bảng giá ca máy theo Công văn số 1894/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/10/2021 & Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Đăk Nông
Download

8

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 359/QĐ-SXD ngày 11/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông.

- Bảng giá ca máy theo Công văn số 1894/SXD-KT&QLHĐXD ngày 21/10/2021 & Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Đăk Nông
Download

9

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 79QĐ-SXD ngày 29/04/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 155/QĐ-SXD tỉnh Đồng Nai ngày 20/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Đồng Nai
Download

10

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 486/SXD-QLXD ngày 17/03/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai.

- Bảng giá ca máy theo Công văn số 486/SXD-QLXD ngày 17/03/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Gia Lai
Download

11

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 706 /QĐ-UBND ngày 06/04/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Hà Nam
Download

12

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 27/04/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 131/QĐ-SXD tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Hà Tĩnh
Download

13

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 27/04/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 131/QĐ-SXD tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Hà Tĩnh
Download

14

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 698/SXD-QLXD ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 697/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 31/03/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Khánh Hòa
Download

15

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 30/07/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 31/07/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Kiên Giang
Download

16

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Văn bản số 315/SXD-QLXD ngày 11/03/2020 của SXD tỉnh Kon Tum.

- Bảng giá ca máy theo Văn bản số 1499/SXD-QLXD tỉnh Kon Tum ngày 25/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Kon Tum
Download

17

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/07/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 07/QĐ-SXD tỉnh Lâm Đồng ngày 14/01/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Lâm Đồng
Download

18

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 15/07/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

- Bảng giá ca máy theo văn bản số 16/2020/PLX-TCBC của Petrolimex ngày 13/07/2020 và QĐ số 648/QĐ-BCT ngày 22/3/20 của BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Lâm Đồng
Download

19

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh Nam Định.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2041/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ngày 18/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Nam Định
Download

20

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 538/SXD-KT&VLXD ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 101/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình ngày 14/01/2021 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/11/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Ninh Bình
Download

21

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Bảng giá ca máy theo thông cáo báo chí giá xăng dầu của TĐDK Việt Nam Petrolimex ngày 27/6/20 và giá điện theo QĐ số 648/QĐ-BTC ngày 23/03/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Ninh Thuận
Download

22

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1639/QĐ-SXD ngày 24/07/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2324/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ngày 05/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Phú Thọ
Download

23

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 05/09/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 140/QĐ-SXD tỉnh Phú Yên ngày 05/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Phú Yên
Download

24

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Thông báo số 14/TB-SXD ngày 14/02/2020 của SXD tỉnh Phú Yên.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 140/QĐ-SXD tỉnh Phú Yên ngày 05/09/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Phú Yên
Download

25

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 08/04/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 4536/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình 30/11/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Bình
Download

26

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 710 /QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 710/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17/03/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Nam
Download

27

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 1534/HD-SXD ngày 20/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 481/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Ngãi
Download

28

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Công văn số 2340 /QĐ-UBND ngày 25/05/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 481/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 11/08/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Quảng Ngãi
Download

28

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2690/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 03/11/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Tây Ninh
Download

29

- Bảng giá nhân công tính theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 & Quyết định số 891/QĐ-SXD ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Bảng giá ca máy theo Quyết định 2690/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 03/11/2020 & Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Tải file QĐ giá NC/CM tại đây

Thái Nguyên
Download

  Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com