Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Call centrer 
PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CẦU DẦM, GIÀN, VÒM, TREO VÀ CẦU DÂY VĂNG

Xem hình

TMS_KCX là phần mềm phân tích tĩnh và động kết cấu cầu nói chung, cầu treo và cầu dây văng nói riêng theo mô hình tuyến tính và phi tuyến hình học. TMS_KCX được xây dựng và phát triển trên nền tảng các sản phẩm phần mềm KC01, KC02, KC03, KC04, KC05 đã được tác giả Nguyễn Xuân Toản thực hiện từ những năm 1991 đến nay. TMS_KCX được xây dựng trên cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn và các phương pháp biến phân. Các bài toán phi tuyến và bài toán động lực học còn sử dụng một số thuật toán lặp và giải bằng phương pháp số, phương pháp lịch sử thời gian.

Ngoài các phần tử tuyến tính, tác giả đã đưa vào ứng dụng phần tử thanh có xét đến biến dạng lớn và phần tử cáp phi tuyến trong phân tích tĩnh và phân tích động cầu treo, cầu dây văng đã làm tăng độ chính xác của kết quả tính toán. Các phần mềm này đã được ứng dụng vào phân tích kết cấu và công nghệ thi công nhiều công trình cầu trong nước, trong đó có công trình cầu đang thực hiện với qui mô rất lớn, thi công theo công nghệ mới như cầu Thuận Phước TP Đà Nẵng, Cầu Trường Giang Quảng Nam... Kết quả phân tích bằng TMS_KCX rất gần với số liệu đo đạc ngoài hiện trường, thể hiện độ tin cậy và khả năng ứng dụng rất cao.

Dưới đây là một số kết qu nghiên cứu của tác giả đã được công bố trong 10 năm qua:
2.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài, mã số

Kết quả nghiên cứu

Năm

Ghi chú

1

- Tính toán cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép theo phương pháp tương đương năng lượng và phần tử hữu hạn

- Mã số : 206/ĐHĐN-KH

Chương trình tính toán, kết quả tính toán kiểm tra và tóm tắt báo cáo

1997

Đề tài cấp cơ sở

2

- Tính toán cầu dây văng theo sơ đồ không biến dạng chịu tác dụng của tải trọng thẳng đứng, thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh ứng suất.

- Mã số : 2198/ĐHĐN-KH

Chương trình tính toán, kết quả tính toán kiểm tra và tóm tắt báo cáo

1998

Đề tài cấp cơ sở

3

- Một số vấn đề tính toán và lựa chọn sơ đồ hợp lý của cầu dây văng

Chương trình tính toán và kết quả tính toán phân tích, luận văn cao học

1998

Chuyên nghành Cầu-Hầm

4

- Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng và lựa chọn sơ đồ hợp lý của cầu dây văng 3 nhịp có trụ neo tăng cường.

- Mã số B2000-15-46

Chương trình tính toán, kết quả tính toán kiểm tra và tóm tắt báo cáo

2000

Đề tài cấp Bộ

5

- Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối cầu đến sự phân bố ứng suất biến dạng trong cầu dây văng.

- Mã số B2003-15-33

Chương trình tính toán, kết quả tính toán kiểm tra và tóm tắt báo cáo

2003

Đề tài cấp Bộ

6

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích tương tác động lực học giữa cầu dây văng và đoàn tải trọng di động mô hình 2 khối lượng

- Mã số SĐH07-NCS-01

Chương trình tính toán, kết quả tính toán kiểm tra và tóm tắt báo cáo

2007

Đề tài cấp Bộ

7

- Phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động

Chương trình tính toán, kết quả thử nghiệm trên cầu ngoài thực tế và phân tích tính toán kiểm chứng, luận án tiến sĩ.

2007

Chuyên nghành Cơ học Kỹ thuật


2.2. Các bài báo, báo cáo khoa học:

TT

Tên bài báo, báo cáo khoa học

Nơi đăng, nơi tham gia hội thảo

Năm

8

Ứng dụng tin học trong tính toán cầu dây văng

Tạp chí Giao thông Vận tải số 12/1998

1998

9

Một số chương trình ứng dụng trong Giao thông Vận tải

Bộ GTVT, Hội thảo Công nghệ thông tin trong Xây dựng Giao thông.

1999

10

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích dao động cầu dây văng

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, Hội nghị khoa học công nghệ Xây dựng bền vững công trình đường bộ

2003

11

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích dao động cầu dây văng

- Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng, Số 3.2003

- Tạp chí Giao thông Vận tải số 12/2003

2003

12

Một số giải pháp phần mềm ứng dụng trong Xây Dựng

Tổng Hội XD Việt Nam, Hội Xây Dựng TP. Đà Nẵng, Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong Xây Dựng

2004

13

Dao động uốn của phần tử dầm dưới tác dụng của tải trọng di động - mô hình một khối lượng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại Học Đà Nẵng, số 2(14)

2006

14

Dao động uốn của phần tử dầm trong phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động- mô hình hai khối lượng

Tạp chí Giao thông Vận tải, số 1+2/2006

2006

15

Thuật toán và chương trình phân tích dao động ngang-dọc của dầm và tháp cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động, mô hình 2 khối lượng

Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn Biến dạng lần thứ 8

2006

16

Dao động phi tuyến của phần tử cáp và ứng dụng trong phân tích dao động của cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động

Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hoá

2006

17

Phân tích ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng của tải trọng di động đến dao động cầu dây văng

Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8

2007

18

Non-linear vibration of cable element and applications in analysing the vibration of cable-stayed bridges under moving loads

International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures

2007

19

Ứng dụng phần mềm KC05 vào phân tích tĩnh và dao động cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động

Tạp chí Giao thông Vận tải, số 5/2008

2008

20

Phân tích ảnh hưởng của hệ cáp liên kết giữa các dây văng xiên đến dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động

Tạp chí Giao thông Vận tải, số 10/2008

2008

 

Cảm ơn quí khách đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi.

Kính chúc quí khách tràn đầy sức khoẻ và thành đạt.

Quí khách có thể liên hệ:

Công ty Công nghệ Phần mềm Tiến Minh

Điện thoại 0236.3822111; 0236.3886699; fax 0236.3886699

CNDA. TS. Nguyễn Xuân Toản, điện thoại : 0973779988 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com