Phan mem du toan dau thau - Tien Minh Soft

Tiết kiệm, hiệu quả, tin cậy, nhanh chóng, chính xác, luôn luôn đồng hành cùng các bạn
PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
   
   
   
   

Giới thiệu chung
Khách hàng chúng tôi
Hoạt động của công ty
Khoa học & Công nghệ
Các giải pháp phần mềm
Lỗi thường gặp & Xử lý
Bảng giá phần mềm
Liên hệ mua phần mềm
Tin tức
 Call centrer 
CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2006-2008

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 18/2008/TT-BXD NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỰNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH (BỔ SUNG THÔNG TƯ 05/2007/TT-BXD)

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 17/2008/TT-BXD NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN THEO CƠ CHẾ 797-400

 

DOWNLOAD CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 1781/BXD-VP NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2008

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÍ 02 NĂM 2008

 

DOWNLOAD CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 1551/BXD-KTXD NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN THÊM MỘT SNỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ 09/2008/TT-BXD RA NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2008 

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 12/2008/TT-BXD NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG 

 

DOWNLOAD CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 737/BXD-VP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008

CÔNG BHƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 09/2008/TT-BXD NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG DO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

 

DOWNLOAD CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 662/BXD-VP NGÀY 10 THÁNG 04 NĂM 2008

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG QUÍ 01 NĂM 2008

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/2008/TT-BXD NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG DO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 03/2008/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DTOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

DOWNLOAD CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG 1751/BXD-VP NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2007

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 09/2007/TT-BXD NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH 118/2007/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 08/2007/TT-BXD NGÀY 10 THÁNG 09 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2007/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 06/2007/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 05/2007/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

DOWNLOAD NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PH SỐ 99/2007/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2007

VQUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

VÀ NGHỊ ĐỊNH S03/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2008

VSỬA ĐỔI, BSUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH S 99/2007/NĐ-CP

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 02/2007/TT-BXD NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY  DỰNG CÔNG TRÌNH; GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ  DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH  SỐ 16/2005/NĐ-CP NGÀY 07/02/2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2006/NĐ-CP NGÀY 29/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 07/2006/TT-BXD NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

DOWNLOAD THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 04/2006/TT-BXD NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ KHU ĐÔ THỊ MỚI BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2006/NĐ-CP NGÀY 05/01/2006 CỦA CHÍNH PHỦ Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
Lên đầu trangTrang chủ | Download | Đăng ký mua phần mềm | Tin tứcLên đầu trang
Allrights reserved by Tien Minh Company
Address: 31 Duc Loi 1, Da Nang; Tel: 0236.3822111, 3899565, 0973.779988, 0984.015887 Fax: 0236.3886699
Email: Tienminhsoft@gmail.com